Redis – co to jest i do czego służy?

Redis jest szybkim i elastycznym systemem cache, który znajduje zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji. Redis jest bazą danych typu key-value store, która może być używana jako cache lub persistent data store. Jest to projekt open source na licencji Apache 2.0 i napisany w języku C. W tym artykule przedstawiam czym jest Redis, omawiam jego wady i zalety oraz podaję przykładowe obszary, w których jest powszechnie stosowany.

Czym jest Redis?

Redis, co jest skrótem od Remote Dictionary Server, jest otwartoźródłowym systemem przechowywania danych w pamięci podręcznej (cache). Jest to wysoce wydajne narzędzie do przechowywania danych w pamięci RAM, które zapewnia niski czas dostępu i wysoką przepustowość. Redis działa w sposób klucz-wartość, co oznacza, że dane są skojarzone z unikalnymi kluczami, które umożliwiają szybkie ich wyszukiwanie i odczyt. Redis jest często używany w aplikacjach internetowych jako cache bazy danych lub magazyn sesji. Często można go również spotkać jako cache obiektów, broker komunikatów i inne. Serwer Redis obsługuje wiele różnych języków programowania, w tym Python, Ruby, Erlang i Java.

Redis - Architektura
Źródło: https://www.slideteam.net/architecture-of-redis-cache-ppt-powerpoint-presentation-professional-inspiration.html

Zalety Redis

Redis posiada wiele zalet, które przyczyniają się do jego popularności wśród programistów i inżynierów devops. Oto kilka z nich:

 • Szybkość: Redis jest bardzo szybkim systemem cache, który przechowuje dane w pamięci RAM. Dzięki temu osiąga znacznie krótsze czasy dostępu w porównaniu do tradycyjnych systemów dyskowych.
 • Elastyczność: Redis oferuje szeroki zakres funkcji, takich jak struktury danych, publikowanie i subskrybowanie, transakcje i wiele innych. Można go wykorzystywać zarówno jako prosty cache, jak i zaawansowany narzędzie do obsługi danych.
 • Skalowalność: Redis obsługuje skalowanie horyzontalne, co oznacza, że można go łatwo rozbudowywać, dodając kolejne węzły do klastra. To pozwala na obsługę większych obciążeń i zapewnia wysoką dostępność systemu.

Wady Redis

Pomimo licznych zalet, Redis ma również pewne wady, które warto wziąć pod uwagę:

 • Pamięć ograniczona rozmiarem: Ponieważ Redis przechowuje dane w pamięci RAM, rozmiar dostępnej przestrzeni jest ograniczony. To może stanowić problem, jeśli aplikacja wymaga przechowywania dużych ilości danych. W takich przypadkach należy rozważyć zastosowanie innych narzędzi lub strategii przechowywania danych.
 • Brak trwałości danych: Domyślnie Redis nie zapewnia trwałości przechowywanych danych. Oznacza to, że w przypadku awarii lub restartu systemu, dane w pamięci podręcznej zostaną utracone. Jednak Redis oferuje mechanizmy, takie jak zapisywanie na dysk (snapshotting) i dziennikowanie (logging), które pozwalają na zapewnienie pewnego stopnia trwałości danych.

Zastosowanie Redis

Redis znajduje zastosowanie w wielu obszarach, w których wymagane jest szybkie przechowywanie i dostęp do danych. Oto kilka przykładów, gdzie można wykorzystać Redis:

Cache: Jednym z głównych zastosowań Redis jest jako cache. Dzięki przechowywaniu danych w pamięci RAM, Redis umożliwia szybki dostęp do często używanych danych, co znacznie przyspiesza działanie aplikacji. Przeznaczenie danych w cache może obejmować wyniki zapytań do bazy danych, przeliczone wartości czy często używane obiekty.

Sesje użytkowników: Redis doskonale sprawdza się w przechowywaniu informacji o sesjach użytkowników. Dane dotyczące zalogowanych użytkowników, ich uprawnień czy preferencji mogą być przechowywane w Redis, co pozwala na szybkie i łatwe ich pobieranie podczas interakcji użytkownika z aplikacją. Często używany jest do optymalizacji sklepów internetowych, co wpływa na zwiększenie konwersji zakupowej.

Kolejkowanie zadań: Redis dostarcza mechanizmy do tworzenia i zarządzania kolejkami zadań. Można go wykorzystać do obsługi zadań asynchronicznych, takich jak przetwarzanie obrazów, wysyłanie wiadomości e-mail czy generowanie raportów. Redis umożliwia tworzenie prostych i efektywnych systemów kolejkowych.

Analiza danych w czasie rzeczywistym: Dzięki swojej wysokiej wydajności, Redis jest również często używany do przetwarzania i analizy strumieni danych w czasie rzeczywistym. Można go wykorzystać do monitorowania zdarzeń, analizy logów, analizy ruchu sieciowego i wielu innych przypadków, gdzie potrzebna jest szybka i skuteczna obróbka danych.

Dlaczego warto używać Redis?

Użycie Redisa może przynieść wiele korzyści dla aplikacji webowych i systemów informatycznych. Oto kilka powodów, dlaczego warto używać Redisa:

 • Wydajność: Redis oferuje niski czas dostępu do danych dzięki przechowywaniu ich w pamięci RAM. To sprawia, że aplikacje działają szybciej i bardziej responsywnie, co przekłada się na lepsze doświadczenia użytkowników.
 • Skalowalność: Redis jest łatwo skalowalny. Można go rozbudowywać poprzez dodawanie kolejnych węzłów do klastra, co umożliwia obsługę większych obciążeń i zapewnia wysoką dostępność systemu.
 • Prostota użycia: Redis ma prostą i intuicyjną składnię, co ułatwia programistom korzystanie z tego narzędzia. Obsługa danych w Redis jest zazwyczaj łatwa i przyjemna.
 • Bogate funkcje: Redis oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które można wykorzystać w różnych scenariuszach. Obejmują one struktury danych takie jak listy, zbiory, tablice skrótów (hashes) czy zestawy sortowane. Dodatkowo, Redis oferuje funkcje publikowania i subskrybowania, transakcje, mechanizmy blokad i wiele innych, które można wykorzystać do budowania zaawansowanych aplikacji.
 • Trwałość danych: Mimo że Redis domyślnie przechowuje dane w pamięci RAM, oferuje również mechanizmy, które umożliwiają trwałe zapisywanie danych na dysku. Można skonfigurować zapisywanie migawek (snapshots) na dysku oraz dziennikowanie (logging) operacji, co zapewnia pewien stopień trwałości danych nawet w przypadku awarii systemu.
 • Wsparcie społeczności: Redis jest popularnym narzędziem, które ma aktywną społeczność i duże wsparcie ze strony programistów. Istnieje wiele zasobów, dokumentacji i gotowych bibliotek, które ułatwiają pracę z Redis i rozwiązywanie problemów.

Redis a WordPress

Redisa można wykorzystać w połączeniu z platformą WordPress, aby poprawić wydajność i skalowalność witryny. Istnieje specjalna wtyczka o nazwie “LiteSpeed Cache”, która umożliwia integrację Redis z WordPress. Oto kilka korzyści wynikających z wykorzystania Redis w kontekście WordPress:

Szybkość: Dzięki Redis przechowuje się często używane dane, takie jak wyniki zapytań do bazy danych, wyniki renderowania stron, obiekty cachowane itp., w pamięci RAM. To pozwala na szybki dostęp do tych danych, co przyspiesza wczytywanie stron i poprawia responsywność witryny. Czas wczytywania również wpływa na pozycję w Google.

Redukcja obciążenia bazy danych: Tradycyjnie WordPress korzysta z bazy danych MySQL do przechowywania różnych informacji, takich jak ustawienia, struktura witryny, artykuły, komentarze itp. Przeniesienie części tych danych do Redis jako cache pozwala na zmniejszenie obciążenia bazy danych, co może poprawić wydajność witryny.

Zachowanie sesji: Redis może być używany do przechowywania informacji o sesjach użytkowników w WordPress. Dzięki temu możliwe jest szybkie i efektywne zarządzanie sesjami, co jest szczególnie przydatne w przypadku witryn o dużej liczbie zalogowanych użytkowników.

Skalowalność: Redis obsługuje skalowanie horyzontalne, co oznacza, że można dodawać więcej węzłów Redis do klastra w celu zwiększenia przepustowości i obsługi większej liczby użytkowników. To pozwala na elastyczne dostosowanie zasobów w zależności od potrzeb witryny.

Wsparcie dla wtyczek: Wiele wtyczek i rozszerzeń WordPress zostało zoptymalizowanych pod kątem pracy z Redis. Dzięki temu można wykorzystać dodatkowe funkcje i możliwości tych wtyczek, które korzystają z Redis jako cache.

Warto jednak pamiętać, że konfiguracja Redis w połączeniu z WordPress może wymagać pewnej wiedzy technicznej i dostępu do serwera, na którym działa witryna. Należy również monitorować i zarządzać pamięcią Redis, aby uniknąć przekroczenia dostępnej przestrzeni i utraty danych cache.

Dodatek: Wtyczka LiteSpeed Cache (LSCache)

LiteSpeed Cache to efektywne narzędzie cache i optymalizacji, które jest specjalnie zaprojektowane dla serwerów LiteSpeed Web Server. LSCache jest popularnym rozwiązaniem do przyspieszania witryn internetowych opartych na platformach takich jak WordPress, Magento, Joomla i wiele innych. LSCache pomaga dostarczać treści szybciej, zoptymalizować zasoby i poprawić wydajność witryny.

Redis - co to jest i do czego służy? 1
Źródło: https://pl.wordpress.org/plugins/litespeed-cache/

Oto kilka cech i korzyści związanych z użyciem LiteSpeed Cache:

 1. Integracja z serwerem LiteSpeed: LSCache jest zaprojektowany specjalnie dla serwerów LiteSpeed Web Server, co pozwala na maksymalne wykorzystanie jego funkcji i osiągnięcie wysokiej wydajności witryny.
 2. Szybkie i dynamiczne cache: LSCache oferuje dynamiczny cache, który przechowuje gotowe do wyświetlenia wersje stron internetowych. Dzięki temu, kolejne żądania do tych samych stron mogą być obsługiwane bez konieczności przetwarzania ich od nowa, co znacznie przyspiesza wczytywanie witryny.
 3. Optymalizacja: LSCache dostarcza różne techniki optymalizacji, takie jak minifikacja i kompresja plików CSS/JS, lazy loading obrazów, optymalizacja kodu HTML i wiele innych. Te działania pomagają zmniejszyć rozmiar plików i ilość transferowanych danych, przyczyniając się do szybszego ładowania witryny.
 4. Cache dla zapytań bazodanowych: LSCache może przechowywać również wyniki zapytań bazodanowych, co zmniejsza obciążenie bazy danych i skraca czas odpowiedzi serwera. To szczególnie korzystne dla witryn opartych na platformach CMS, takich jak WordPress, które często korzystają z bazy danych do pobierania treści.
 5. Zarządzanie pamięcią cache: LSCache oferuje elastyczne opcje konfiguracyjne, które umożliwiają kontrolę nad pamięcią cache. Można określić, jakie typy zasobów mają być przechowywane w cache, jak długo mają być przechowywane i wiele innych parametrów.
 6. Współpraca z CDN: LSCache jest zintegrowany z różnymi dostawcami CDN (Content Delivery Network), co umożliwia łatwe wdrożenie i obsługę treści statycznych z serwerów CDN. To pomaga w dalszej optymalizacji ładowania stron i zmniejsza obciążenie serwera.
Udostępnij ten post:

Czytaj także...

Join Our Newsletter

Bezpłatna wycena

Chcesz poprawić sprzedaż swoich usług i produktów? Umów się na niezobowiązującą konsultację i otrzymaj darmową wycenę.