budowanie-marki

Skuteczna kampania reklamowa – obowiązkowy element by stać się superbrandem

Skuteczna kampania reklamowa

KAŻDA KAMPANIA REKLAMOWA POTRZEBUJE GRUNTOWNEGO PRZEMYŚLENIA, LICZNYCH ANALIZ ORAZ SPÓJNEJ STRATEGII, KTÓRA POZWOLI WYESTYMOWAĆ SKUTECZNOŚĆ NASZYCH DZIAŁAŃ. JAK DŁUGI TO PROCES, TO KWESTIA BARDZO INDYWIDUALNA. SAMI JAKO AGENCJA WSPIERAMY DZIAŁANIA, KTÓRE MOGĄ TRWAĆ MIESIĄC, A TAKŻE BYĆ ROZCIĄGNIĘTE W CZASIE. PRZEZ CAŁY PROCES PLANOWANIA KAMPANII REKLAMOWEJ CHCEMY WAS TERAZ PRZEPROWADZIĆ.

CO MAMY W PLANACH?

Planowanie to szereg działań pozwalających rozpocząć kampanię, która w późniejszym czasie zaprocentuje. Zaczynamy od określenia celu kampanii. Czy będzie on sprzedażowy, a może wizerunkowy. To pozwala nam dobrać adekwatne narzędzia. Dobrze określony cel zgodnie z naukami z obszaru zarządzania jest SMART, tj. skonkretyzowany (ang. specific) – nie może być kłopotu z jego rozumieniem oraz interpretacją, mierzalny (ang. measurable) – musi być możliwe mierzenie stopnia realizacji celu i jego raportowanie, osiągalny (ang. achievable) – musi to być cel na miarę naszych możliwości, istotny (ang. relevant) – musi być wartościowy dla osób zaangażowanych w jego realizację, określony w czasie (ang. time-bound) – musi być znany czas jego osiągnięcia.

Podczas planowania kampanii bierzemy również pod uwagę zasoby, tj. możliwości finansowe i osobowe. Określenie budżetu oraz wskazanie osób zaangażowanych w projekt (adekwatnie do ich kompetencji) jest ważnym elementem decydującym o charakterze i pomyślności akcji.

Ważną kwestią, jaką powinniśmy poruszyć podczas planowania kampanii, to przeprowadzenie badania rynku i analiza konkurencji. To etap, który pozwoli zweryfikować popyt na nasz produkt oraz przyjąć odpowiednią strategię.

PRZECHODZIMY DO DZIAŁANIA!

Badania wykonane? Szczegóły ustalone? Możemy rozpocząć kreację reklamy. Określamy ideę, jaka ma płynąć z naszego przekazu oraz potencjalny claim ją opisujący. To również moment dobry na to, by wskazać metody realizacji kampanii i wybrać narzędzia reklamowe. Tutaj posługujemy się wiedzą zdobytą w poprzednim etapie naszych działań, czyli podczas analiz. Wybór narzędzi oraz claim podyktowane będą konkretną grupą docelową, budżetem, jakim dysponujemy, oraz celem, jaki zamierzamy osiągnąć. Na tym etapie warto przygotować harmonogram działań, który zepnie nam wszystkie czynności i pozwoli uniknąć nieporozumień podczas dalszej pracy.

GDY WIDAĆ JUŻ EFEKTY

Równie kluczowy jak pozostałe jest etap monitorowania skuteczności kampanii i pomiar jej efektywności. Na tym etapie porównujemy wskaźniki sprzedażowe, które pozwolą oszacować, jak skuteczna okazała się kampania.

Udostępnij ten wpis

Masz dla nas projekt?

Bezpłatna wycena

Chcesz poprawić sprzedaż swoich usług i produktów? Umów się na niezobowiązującą konsultację i otrzymaj darmową wycenę.